Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Ein nod yw gwasanaethu Cymru gyfan, gan gynnwys cleifion ieuengaf Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn is-adran arbenigol o’n helusen, sy’n darparu gofal a chludiant arbenigol angenrheidiol i gleifion pediatreg a newydd-anedig. Mae ein pedwerydd hofrennydd yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain, a ddefnyddir i ddarparu ystod eang o driniaethau ar gyfer cleifion pediatreg.

Rydym yn cynorthwyo tua 400 o blant a babanod bob blwyddyn, naill ai fel rhan o gyrchoedd argyfwng 999 neu drwy ddefnyddio ein hofrennydd penodol i’w cludo.


1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio i Ambiwlans Awyr Cymru?

Ymunais efo AAC yn Tachwedd 2016. 
 
2. Ydych chi o hyd wedi eisiau bod yn beilot?
 
Ydw, rwyf o hyd wedi eisiau bod yn beilot, cymerodd llawer o amser a gwaith caled i llwydo. 
 
3. Beth mae'n meddwl i chi i hedfan ar gyfer AAC?
 
Mae hi'n gyffrous iawn i mi i hedfan ar gyfer AAC. Cefais fy magu yng Nghymoedd Castell Nedd, felly i hedfan cleifion ar draws y gefnwlad le tyfais lan yn teimlo'n arbennig iawn. 
 
4. Os nad oeddech yn beilot, be fyddech chi?
 
Os ni allaf hedfan, dwi'n credu byddaf yn mynd nol i hyfforddi pobl ar rafftio dwr gwyn rhywle heulog.
 
5. Pryd a ble wnaethoch eich hyfforddiant? Sifil neu'r Fyddin?
 
Mae gennyf cefndir sifil. Roedd fy ngwersi cyntaf yn Seland Newydd wedyn Abertawe, Miami, High Wycombe a Gaerloyw. Dorrais fy hyfforddiant lan i dderbyn brofiad eang a dysgu mewn sawl faes.