Hoffem sicrhau pob un o’n cwsmeriaid ein bod yn dilyn cyngor swyddogol ac yn cymryd pob rhagofal yn ystod y pandemig COVID-19 cyfredol.

Er ein bod yn derbyn arian parod byddem yn gofyn yn garedig bod ein cwsmeriaid yn defnyddio dull arall o dalu os yn bosib. Byddai tâl Cardiau, Digyswllt, Apple neu Android yn well.

Ein prif flaenoriaeth yw diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.