1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio gyda’r elusen?

Dros 6 mlynedd, dechreuais yn 2012

2. Ydych chi wastad eisiau wedi bod yn beilot?

Ie ac Na, dechreuais fy ngyrfa yn y fyddin o fewn y tîm gwaredu bomiau. Fe wnes i ei mwynhau'n llawer o gefais y cyfle i hyfforddi i fod yn beilot ac ni allaf ddweud na. 

 

3. Beth ydy o’n golygu i chi i hedfan ar gyfer AAC?

Rwyf yn ffodus iawn o fewn bywyd ac mae gennyf y swydd gorau yn y byd. 

 

4. Os nad oeddech chi yn beilot, beth fyddech chi?

Garddwr

5. Pryd a lle gaethoch eich hyfforddiant? Sifil neu Filwrol?

Corfflu Awyr Y Fyddin (Roeddwn yn beilot Lynx am ugain mlynedd cyn gadael y fyddin i ymuno efo AAC.)