Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Ein nod yw gwasanaethu Cymru gyfan, gan gynnwys cleifion ieuengaf Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn is-adran arbenigol o’n helusen, sy’n darparu gofal a chludiant arbenigol angenrheidiol i gleifion pediatreg a newydd-anedig. Mae ein pedwerydd hofrennydd yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain, a ddefnyddir i ddarparu ystod eang o driniaethau ar gyfer cleifion pediatreg.

Rydym yn cynorthwyo tua 400 o blant a babanod bob blwyddyn, naill ai fel rhan o gyrchoedd argyfwng 999 neu drwy ddefnyddio ein hofrennydd penodol i’w cludo.


1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio i Ambiwlans Awyr Cymru?
18 mis.
 
2. Ydych chi o hyd wedi eisiau bod yn beilot?

Ers i mi gofio rwyf wedi eisiau bod yn beilot. Hedfanais awyren tegan efo fy nhad cu a hofrennydd wedi'i reoli'n bell gyda fy nhad. 

 
3. Beth mae'n meddwl i chi i hedfan ar gyfer AAC?

Mae hi'n  bleser i weithio ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru i blant yng Nghaerdydd. Roedd fy nhad cu yn arfer byw yma hefyd!

4. Os nad oeddech yn beilot, be fyddech chi?

Does dim clem gennyf. 

5. Pryd a ble wnaethoch eich hyfforddiant? Sifil neu'r Fyddin?

Ges i fy nhaith gyntaf a gwers yn hofrennydd pan o'n i'n 13 a chynigiwyd ysgoliaeth i mi  pan o'n i'n 15. Rhoddodd hon weledigaeth i mi mewn i bob agwedd hedfan a gadarnhawyd roeddwn am ddilyn gyrfa fel peilot. Dechreuais gweithio tuag at fy nhrwyddedau pan o'n i'n 16 yn Faes Awyr Sir Gaerloyw tra roeddwn yn astudio lefelau A. Cyn imi dechrau gweithio i AAC roeddwn yn hyfforddwr hedfan ac yn aelod o griw ar gyfer hofrennydd i bobl bwysig.


Wales