Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Ein nod yw gwasanaethu Cymru gyfan, gan gynnwys cleifion ieuengaf Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn is-adran arbenigol o’n helusen, sy’n darparu gofal a chludiant arbenigol angenrheidiol i gleifion pediatreg a newydd-anedig. Mae ein pedwerydd hofrennydd yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain, a ddefnyddir i ddarparu ystod eang o driniaethau ar gyfer cleifion pediatreg.

Rydym yn cynorthwyo tua 400 o blant a babanod bob blwyddyn, naill ai fel rhan o gyrchoedd argyfwng 999 neu drwy ddefnyddio ein hofrennydd penodol i’w cludo.

1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio i Ambiwlans Awyr Cymru?

 Dechreuais gyda AAC yn Chwefror 2015

2. Ydych chi o hyd wedi eisiau bod yn beilot?

 Rwyf o hyd wedi eisiau bod yn beilot. Roedd y'n ewythr yn beiriannydd hofrennydd ar gyfer weithredwr yn Mor y Gogledd ger Aberdeen. Pan oeddwn yn 8 mlwydd oed fe ges i'r siawns i hedfan S61 go iawn ar gyfrifiadur. (Defnyddiwyd i hyfforddi peilotiaid Mor Y Gogledd) Hon le ddechreuodd fy niddordeb i hedfan. 

3. Beth mae'n meddwl i chi i hedfan ar gyfer AAC?

 Mae hi di bod yn freuddwyd i mi o hyd i hedfan ar gyfer AAC. Bod yn Gymro, does 'na ddim braint well na defnyddio fy sgiliau a phrofiad i fod yn rhan o'r tîm AAC sydd yn helpu pobl sydd yn helpu pob yn eu hoes angen.

4. Os nad oeddech yn beilot, be fyddech chi?

 Yn ogystal â hedfan rwyf hefyd yn adnewyddu tai. Mae gennyf gefndir yn beirianneg (gymwys fel trydanwr) ac mae gennyf nifer o flynyddoedd yn ddiwydiant adeiladu.

5. Pryd a ble wnaethoch eich hyfforddiant? Sifil neu'r Fyddin?

Hyfforddais fel peilot sifil (awyrennau a hofrenyddion) a dechreuais fy ngyrfa fel athro i beilotiaid yn Florida.


Wales