Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Ein nod yw gwasanaethu Cymru gyfan, gan gynnwys cleifion ieuengaf Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn is-adran arbenigol o’n helusen, sy’n darparu gofal a chludiant arbenigol angenrheidiol i gleifion pediatreg a newydd-anedig. Mae ein pedwerydd hofrennydd yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain, a ddefnyddir i ddarparu ystod eang o driniaethau ar gyfer cleifion pediatreg.

Rydym yn cynorthwyo tua 400 o blant a babanod bob blwyddyn, naill ai fel rhan o gyrchoedd argyfwng 999 neu drwy ddefnyddio ein hofrennydd penodol i’w cludo.

1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio i Ambiwlans Awyr Cymru?
 

Ymunais yn Ebrill 2017 yn y Canolfan Awyr newydd yn Gaerdydd.

2. Ydych chi o hyd wedi eisiau bod yn beilot?

Rwyf o hyd wedi cael diddordeb yn hedfan. Un flwyddyn roeddwn i wedi ymweld â'r Grand Prix Brydeinig a gwelais yr holl hofrenyddion yn dod i mewn ac allan a phenderfynais roedd rhaid i mi fwrw cynnig arni. Es i am wers dreial ac ni oedd y cwbl. 

3. Beth mae'n meddwl i chi i hedfan ar gyfer AAC?

Fel tâd i ddau, mae hedfan ar gyfer AAC yn enwedig ar gyfer hofrennydd y plant yn meddwl dwi'n gallu helpu teuluoedd yn ystod rhai o'r amseroedd gwaethaf. Mae trosglwyddo cleifion yn gyflymach i'r driniaeth sydd angen arnynt a rhyddhau'r timau trosglwyddo fel y gallent helpu cleifion eraill yn gynt yn bwysig iawn. Yn ogystal a ni mae'r olygfa o'r hofrennydd dros Cymru yn wneud hi'n fraint i hedfan ar gyfer AAC.

 

4. Os nad oeddech yn beilot, be fyddech chi?
Cyn dechreuais hedfan roeddwn yn peiriannydd sain yn gweithio ar ddigwyddiadau byw a chynadleddau ar draws y DU ac Ewrop. 
5. Pryd a ble wnaethoch eich hyfforddiant? Sifil neu'r Fyddin?

Wnes i fy hyfforddiant yn Oregon yn yr UDA dros haf 2005 ac wedyn ddychwelais i'r DU er mwyn cwblhau fy arholiadau masnachol a hyfforddiant hedan yn 2007. Ychwanegais radd dysgu hedfan, ac roedd yn fy ngalluogi i ddysgu eraill i hedfan. Dysgais nifer yn ogystal â hedfan ar draws y DU ar gyfer brosiectau ffilmio a ffotograffiaeth ar draws y DU. Symudais i'r Gogledd wedyn i hedfan ar draws Mor Y Gogledd er mwyn cefnogi'r diwydiant olew a nwy. 


Wales