Pa mor hir rydych chi wedi gweithio gyda’r elusen?

Pedwar a hanner flwyddyn yng Nghymru ond yn flaenorol rwyf wedi hedfan ar gyfer Ambiwlans Awyr Canolbarth Lloegr ac ‘Great North’.  

 

Ydych chi wastad eisiau wedi bod yn beilot?

Yng Ngwreiddiol roeddwn i eisiau bod yn beiriannydd Hofrennydd ond penderfynais roedd bod yn beilot yn llawer mwy hwyl.

 

Beth ydy o’n golygu i chi i hedfan ar gyfer AAC?

Mae’n anrhydedd i allu hedfan timau meddygol sy’n hynod o fedrus o gwmpas Cymru. Mae amser rydym yn arbed a’r gofal rydym yn darparu yn hanfodol i bobl Cymru.

 

 Os nad oeddech chi yn beilot, beth fyddech chi?

Gofodwr

Pryd a lle gaethoch eich hyfforddiant? Sifil neu Filwrol?

Sifil – Rwyf wedi bod yn hedfan am dros 20 mlynedd yn amryw o hofrenyddion ond mae’r H145 yn amlwg fy hoff un.