Mae gennym swyddfeydd yn Llanelli, y Trallwng a Chaernarfon, ac rydym yn chwilio am gymorth yn ein hadran gweinyddol a chodi arian. Rydym yn awyddus i glywed gan bobl â sgiliau a phrofiad gwahanol sy’n awyddus i ddatblygu a gweithio mewn tîm.

 • Gall rhai o'r tasgau gynnwys:
 • Gweinyddu
 • Ymchwil
 • Cyfrif arian
 • Cofnodi data
 • Cynorthwyo ag ymweliadau â'r canolfannau awyr

Wales

Beth y gallwn ei gynnig i chi?

 • Croeso cynnes i'r elusen a’r hyfforddiant perthnasol
 • Cefnogaeth barhaus a chyswllt aml â’ch cydlynydd cymunedol.
 • Hyblygrwydd, rydym yn gwerthfawrogi unrhyw amser sbâr sydd gennych.
 • Treuliau teithio
 • Ymdeimlad o falchder o wybod eich bod yn helpu i achub bywydau drwy roi o’ch amser.

Ymunwch â ni