1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio gyda’r elusen?

Rwyf wedi bod yn beilot i Ambiwlans Awyr Cymru am ddeg mlynedd.

 

2. Ydych chi wastad eisiau wedi bod yn beilot?

Na, ar ôl 11 mlynedd o fewn y lluoedd arfog penderfynais am newid gyrfa.

 

3. Beth ydy o’n golygu i chi i hedfan ar gyfer AAC?

Mae o'n anrhydedd i weithio i wasanaeth mor arbennig sydd yn achub bywydau

 

4. Os nad oeddech chi yn beilot, beth fyddech chi?

Mae'n debyg byddaf wedi dilyn yr un yrfa a fy nhad fel adeiladwr

5. Pryd a lle gaethoch eich hyfforddiant? Sifil neu Filwrol?

Dysgais i hedfan ugain mlynedd yn ôl tra'r oeddwn yn y fyddin a theithiais ar draws y byd.