Mae Mawrth y 1af yn ddiwrnod arbennig I ni. Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 20 oed. I ddathlu'r garreg filltir hon, rydym wedi creu digwyddiad codi arian arbennig, sef Fy20. 

Ar gyfer Fy20, gallwch ddewis unrhyw her, tasg neu weithgaredd y mynnoch yn ymwneud â'r rhif 20 a'i gwblhau yn ystod mis Mawrth. P'un a ydych am gerdded 20 milltir yn ystod y mis, dysgu 20 o ymadroddion Cymraeg newydd neu gwblhau 20 munud o arddio bob dydd – mae rhywbeth at ddant pawb.

Cofrestrwch heddiw


Sut y gallaf gymryd rhan?

Gall Fy20 fod beth bynnag y mynnoch (cofiwch ddilyn canllawiau'r Llywodraeth). Ewch i'n tudalen gofrestru i gymryd rhan, penderfynu beth fydd eich gweithgaredd neu her a'i gwblhau yn ystod mis Mawrth.

 • Pobi 20 o gacennau.

 • Cerdded 20 milltir yn ystod y mis Mawrth.
 • Creu cwilt gyda 20 o sgwariau.
 • Darllen 20 llyfr.
 • Ymarfer corff am 20 diwrnod yn ystod mis Mawrth.
 • Gwylio 20 o ffilmiau newydd.
 • Gwneud 20 o neidiau seren bob dydd.
 • Cwblhau 20 awr o wirfoddoli.
 • Mwynhau 20 munud o gelf bob dydd.
 • Cwblhau 20 o groeseiriau.
 • Garddio am 20 munud y dydd.
 • Dysgu 20 o ystumiau ioga newydd.
 • Crosio/gwau 20 o eitemau gwahanol.
 • Rhoi cynnig ar 20 o steiliau gwallt gwahanol.
 • Troi crempog 20 o weithiau.
 • Rhedeg am 20 munud y dydd.
 • 20 diwrnod o wisgoedd ffansi.
 • Cwblhau 20 o gymwynasau.
 • Cwblhau cymaint o 'keepy ups' â phosibl mewn 20 eiliad.
 • Dysgu 20 gair neu ymadrodd newydd mewn iaith arall.


Pam y dylwn i gymryd rhan?      

Mae cymryd rhan yn  Fy20 yn ffordd wych o ddathlu ein pen-blwydd yn 20, rhoi cynnig ar rywbeth newydd, a hynny wrth godi arian ar gyfer ein gwasanaeth 24/7 sy'n achub bywydau.

Bob blwyddyn, mae angen i ni godi £8 miliwn a bydd yr holl elw a wnaed o'ch gweithgaredd Fy20 yn mynd tuag at gadw ein pedwar hofrennydd yn yr awyr.

Cofrestrwch heddiw