Rydym yn chwilio am gefnogwyr i ymgymryd â'r her ‘Fy Milltiroedd Hedfan’.

Mae ein 'Meddygon sy'n Hedfan' yn gwneud cannoedd o filltiroedd y flwyddyn drwy eu sifftiau clinigol yn unig!

Allech chi wneud cystal â'u pellteroedd bob mis?

Ceir tri phellter i ddewis o'u plith – 25, 50 neu 100 milltir.

P'un a fyddwch yn mynd â'ch ci am dro, yn y gampfa, neu'n hyfforddi ar gyfer marathon, y digwyddiad hwn yw'r ffordd berffaith o gadw'ch hun yn egnïol wrth godi arian.

Cofrestrwch Nawr


Cofrestrwch Nawr


Cofrestrwch Nawr