Nac ydy. Mewn gwirionedd, mae'r data fesul 1000 o'r boblogaeth yn dangos mai ym Mhowys mae rhai o'r gwelliannau mwyaf arwyddocaol. (yn unol â'r tabl isod).

Ardal

Newid PC

Effaith y model arfaethedig hefyd yw pellhau'r adnoddau gwledig o'r ardal uchaf o ran galw (y De-ddwyrain) i sicrhau nad ydynt yn cael eu tynnu i'r ardaloedd hynny. Mae'r adnodd ychwanegol yn ystod y dydd sydd wedi'i ychwanegu at orsaf Caerdydd ym mis Ebrill 2022 yn lliniaru'r symudiad hwn ymhellach ac yn gwarchod y tri thîm meddygol arall, gan sicrhau eu bod ar gael i ymateb i ardaloedd gwledig.