Byddai'r newidiadau'n gyffredinol gadarnhaol. Bydd pob ardal o Gymru'n gweld cynnydd ym mhresenoldeb Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS mewn galwadau.

Gweler isod wybodaeth lefel sirol sy'n dangos y newid canran mewn digwyddiadau yr aed atynt (yn erbyn llinell sylfaen 2021), yn unol â modelu'r dadansoddiad o wasanaethau.