Yr elfennau negyddol yn y tabl canlynol yw gwelliannau mewn munudau.

Fel y mae'r tabl yn nodi, nid oes cynnydd yn yr amser ymateb cyfartalog ar gyfer unrhyw ranbarth yng Nghymru.

*Amser atblygol yw dyrannu adnodd i gyrraedd lleoliad.