Bydd pob sir yng Nghymru yn elwa'n gadarnhaol ar y newidiadau arfaethedig y tynnwyd sylw atynt yn y dadansoddiad o'r gwasanaeth. Gallem weld hyd yn oed mwy o gleifion yn y De a mynd i ddigwyddiadau/argyfyngau yn gynt na a wnawn ar hyn o bryd ar gyfartaledd.

Gwybodaeth lefel sirol ar gyfer De Cymru sy'n dangos y newid canran mewn digwyddiadau yr aed iddynt (yn erbyn llinell sylfaen 2021), yn unol â modelu'r dadansoddiad o'r gwasanaeth.

Effaith lefel sirol ar yr amser ymateb cyfartalog yn Ne Cymru dros gyfnod o 24 awr (yn erbyn data 2021).

Amser atblygol* cyfartalog lleoliadau (munudau)

Newid (munudau)

*Amser atblygol yw dyrannu adnodd i gyrraedd lleoliad.