1af    Mrs F. Close  (155899)  £1000


2ail   Miss S. Jeffs (290655)  £200


3ydd  Mr G. Davies (20433)  £100


20 Ennillwyr eraill (£10)

258165, 170282, 181579, 52089, 48569, 191579, 19928, 20818, 128284, 198148, 161870, 271765, 242015,  248604, 191896, 292157,  274644, 188338, 24702, 269407.