1af     Mrs F. Jones - Caerfyrddin (288773£1000


2ail    Mrs T. John - Merthyr Tudful (126179) £200


3ydd  Mrs E. Rowlands - Porthcawl (52325) £100


20 Ennillwyr Eraill (£10)

281434, 309991, 298524, 291635, 327181, 349053, 38259, 57522, 36701, 53089, 265375, 272908, 180330, 265401, 118086, 93340, 270996, 344783, 136196, 291813.