1af     Mrs S. Kilbane (265989) £1000


2ail    Mr A. Thorburn (266369) £200


3ydd    Mrs C. Burke (205679)  £100


20 Ennillwyr Eraill (£10):

77850, 145833, 186671, 276060, 116859, 300011, 277186, 8142, 115621, 83723, 274912, 306028, 286171, 62364, 133310, 192822, 167095, 3155, 278351, 323326.