1af     Mrs S. Whitaker - Y Fenni (158109)  £1000


2ail    Miss R. George - Caerdydd (236551)  £200


3ydd  Mrs P. Taylor - Caerfyrddin (244617)  £100


20 Ennillwyr eraill (£10):

19220, 146937, 193009, 268943, 299783, 272869, 199759, 267677, 260208, 164740, 113680, 262184, 279204, 243957, 282805, 292766, 120691, 284989, 295317, 94785.