1af     Miss C. Clarke (279887) - Rhydaman £1000


2ail    Miss G. Tame (335158) - Pen-y-Bont ar Ogwr £200


3ydd  Mr R. White (227347) - Aberdare £100


20 Ennillwyr Eraill (£10):

180949, 286597, 327325, 93963, 229833, 52923, 170248, 198457, 301405, 86851, 19829, 277376, 11549, 52863, 19958, 334630, 31610, 235110, 291605, 54010.