Ydych chi'n barod i wynebu eich her nesaf?

Ydych chi'n awyddus i godi arian at achos gwych?

Os 'ydw' yw eich ateb i'r ddau gwestiwn, yna mae gennym y cyfle perffaith i chi!Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod gennym leoedd elusennol AM DDIM ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd eleni.

Mae Hanner Marathon Caerdydd wedi tyfu'n ras fwyaf Cymru, gyda mwy na 27,500 o athletwyr yn cymryd rhan a miloedd o wylwyr a chefnogwyr yn eu cymell ar hyd y ffordd.

Gyda chwrs gwastad a chyflym, gallwch fwynhau golygfeydd godidog ac eiconig ar hyd y daith, gan gynnwys Castell Caerdydd, Stadiwm Principality a Bae Caerdydd.

P'un a fyddwch yn rhedeg eich 100fed ras neu eich ras gyntaf, byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â'n tîm – Tîm AAC.

Cewch gymryd rhan AM DDIM drwy ymrwymo i godi o leiaf £200 i ni.


Pa gymorth y byddwch yn ei gael?

Drwy ymuno â thîm AAC, byddwch yn cael y cymorth canlynol:

  • Cyngor ar godi arian
  • Fest rhedeg am ddim pan fyddwch yn codi £100
  • Cefnogaeth lawn gan aelod o staff AAC
  • Stondin AAC ym Mhentref y Rhedwyr ar y diwrnod
  • Tyliniad am ddim ar ôl y digwyddiad
  • Rhôl bacwn ar ôl y digwyddiad

Edrychwn ymlaen at eich helpu ar hyd eich taith codi arian!

Book a place

Ticket Quantity Price Enquiry

Lloedd am ddim:

Enquire