1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio gyda’r elusen?

Dros Flwyddyn, dechreuais yn 2017

2. Ydych chi wastad eisiau wedi bod yn beilot?

Yn sicr, ers i mi ymweld â sioe awyr yn RAF Valley pan oeddwn yn ifanc.

 

3. Beth ydy o’n golygu i chi i hedfan ar gyfer AAC?

Mae'n arbennig i weithio ochr yn ochr efo meddygon mor fedrus ac ymroddedig sydd yn darparu gofal ar gyfer hwy sydd wedi'i hanafu'n wael neu sydd yn sâl.

 

4. Os nad oeddech chi yn beilot, beth fyddech chi?

Yn fwy na thebyg yn beiriannydd o fewn ddylunwaith awyrennau.

5. Pryd a lle gaethoch eich hyfforddiant? Sifil neu Filwrol?

Hyfforddais efo'r Llu Awyr Frenhinol rhwng 2001-2003.