Graddiwyd Dr Tim Rogerson o Brifysgol Caerdydd a chwblhaodd ei hyfforddiant yn feddygaeth brys yn De Cymru efo chwe mis wedi’i threulio yn Sydney gyda’r Ambiwlans Awyr. Ymunwyd Dr Rogerson gydag Ysbyty Brenhinol Gwent fel Ymgynghorydd Meddygaeth Brys yn 2013 a barhaodd ei gwaith efo’r Ambiwlans Awyr ym Mryste cyn ymuno efo EMRTS yn 2015.
Lansiwyd Tim yr uned ymateb meddygon yng Ngwent ac yn hedfan gydag AAC unwaith y pythefnos. Mae Tim hefyd yn ddirprwy bennaeth yr Ysgol Meddygaeth Brys Cymru.