Rôl EMRTS Cymru – Doctor Gofal Critigol, Arweinydd Grwp Llwbr Anadl

Rôl GIG – Ymgynghorydd Anethesia, YsbytyGlangwili, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.