Graddiwyd Stephan fel Doctor o Ysgol Meddygaeth Brifysgol Southhampton. Gan ddilyn ei hyfforddiant llawfeddygol, teithiwyd i Felize a daeth yn feddyg ar gyfer ‘Trekforce Expeditions’. Allan o’r amgylchedd anghonfensiynol hon yw lle dechreuwyd diddordeb Stephan yn feddygaeth cyn-ysbyty.

Ar ôl dychwelyd o Felize, trawsnewidiwyd Stephan i anystwythais a gofal critigol a chymerwyd swydd yn Ysbyty Brifysgol ym Michigan (UDA).

Gan orffen hyfforddiant arbenigol, symudwyd Stephan i Ogledd Cymru a daeth yn Ymgynghorydd Anethesia yn Ysbyty Gwynedd. Ymysg ei sawl rôl mae Stephan yn darparu hyfforddiant rheoli adnoddau argyfwng ar gyfer Fyfyrwyr meddygol.

Dros y blynyddoedd mae Stephan wedi ceisio sawl cyfle er mwyn datblygu ei diddordeb yng Ngofal cyn-ysbyty. Gan ei fod o yn medru adnabod pa nodweddion sydd angen er mwyn bod yn rhan o rwydwaith arbenigol dechreuwyd gweithio fel doctor ‘BASICS’ a threuliwyd amser gydag ‘Helimed 61 (Hofrennydd Caernarfon, Ambiwlans Awyr Cymru). Arweiniwyd hon at Stephan yn cymryd swydd barhaol efo EMRTS Cymru.