Rôl EMRTS Cymru – Doctor Gofal Critigol, Arweinydd Trosglwyddo Cleifion

Rôl GIG – Ymgynghorydd Anethesia, Ysbyty Treforys, Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.