Hyfforddwyd Dr Mike Greenway fel anesthetydd yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, cyn dod yn Ymgynghorydd yn 2012. Dechreuwyd ei yrfa cyn-ysbyty efo’r Ambiwlans Awyr Canolbarth Lloegr yn 2008. Ers 2012 mae o wedi ymateb o gartref fel doctor gwirfoddol ‘BASICS’ i’r gwasanaeth Ambiwlans Gorllewin Canolbarth Lloegr.

Mae Mike wedi bod yn gweithio i ‘EMRTS’ Cymru ers y dechrau yn 2015. Mae o hefyd yn gweithio llawn amser fel Ymgynghorydd yn Ganolfan Trawma Difrifol Ysbyty Brifysgol Frenhinol Stoke. Mae ei diddordebau arbenigol yn cynnwys  dadebru trawma, argyfyngau, anystwythais fasgwlaidd a gofal cyn-ysbyty. Mae o hefyd yn gweithio rhan-amser yn perfformio ailddatganid gofal critigol rhyngwladol o dramor.

Mae Mike yn rheoli polisïau a gweithdrefnau ‘EMRTS’ Cymru ac yn golygu canllawiau clinigol ar gyfer Partneriaeth Glinigol ‘Bedside’, sydd yn darparu canllawiau i bron 25% o Ymddiriedolaethau GIG.