Yng Ngwreiddiol o De Cymru, graddiwyd Mark ym Mryste yn 2000 a gweithiwyd yn benodol yn Ysbyty Frenchay. Dechreuwyd Mark hyfforddiant anesthetig yn 2004 ac wedyn symudwyd nol i Gymru yn 2006. Yn 2011, daeth Mark yn Ymgynghorydd yn Ysbyty Gwynedd a ymunwyd efo wrth gefn y Fyddin yn 2012. Wasanaethodd Mark yn Afghanistan yn 2014 fel Ymgynghorydd Anesthetig yn 'Camp Bastion'. Ymunwyd Mark efo EMRTS yn 2016 a daeth yn ddirprwy arweinydd yn 2017 er mwyn helpu i estynnu’r gwasanaeth i ganolfan awyr Caernarfon.