Mae Dr Morley yn Ymgynghorydd yn Feddygaeth Brys a cyn-ysbyty. Graddiwyd o Goleg Meddygaeth Brifysgol De Cymru yn 2001 ac o ganlyniad cwblhawyd ei hyfforddiant ôl-raddedig yn feddygaeth brys yn De Cymru.

Mae Dr Morley ar hyn o bryd yn gweithio yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd. Mae o hefyd yn gweithio i ‘EMRTS’ Cymru fel doctor gofal critigol. Mae Dr Morley yn dysgu yn rheolaidd ar gefnogaeth bywyd pediatrig uwch a chyrsiau llwybr anadl uwch.