Rôl EMRTS Cymru – Doctor Gofal Critigol

Rôl GIG – Ymgynghorydd Anethesia, Ysbyty Neuadd Nevill, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan