Yn 2010 ymunwyd Jon efo’r Ambiwlans Awyr MAGPAS fel doctor, gan adeiladu ar cyn-profiad ysbytai yn feddygaeth modur chwaraeon. Yn ystod ei amser yno apwyntiwyd fel cynrychiolydd hyfforddiant ar fwrdd safonau hyfforddiant. Ymunwyd Jon efo EMRTS yn 2017.

Yn 2013, apwyntiwyd Jon i’r rhaglen gyntaf hyfforddiant ‘PHEM’ wedi’i leoli yn Nwyrain Lloegr. Treuliwyd un flwyddyn yn gweithio yn lleoliad cyn-ysbyty a llwyddwyd y profion ‘FIMC’ ar ddiwedd ei thymor. Sefydlwyd Jon y diwrnod cenedlaethol hyfforddiant ‘PHEM’ ac wedi cyfrannu i ddatganiadau consensws yr ‘FHPC’ ar y pwnc.

Jon oedd yn un o’r aelodau pwyllgor sefydlu cymdeithas hyfforddeion ‘PHEM’ gan dal y swydd cynrychiolydd asesai i’r panel arholi ‘IBTPHEM.  Yn ogystal â gweithio i ‘EMRTS’ Cymru mae Jon yn gweithio fel Ymgynghorydd yn Ysbyty Cyffredinol Northhampton.

Yn ychwanegol i’w cyfrifoldebau, Jon yw arweinydd ‘PHEM’ ar gyfer y canolfan awyr yn Nafen ac wedi cynnal y digwyddiad ‘Hyfforddi’r hyfforddwr’ yng Nghymru.