Apwyntiwyd Jonathan fel Ymgynghorydd Anesthetig ar gyfer Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn 2010. Yn 2014 apwytiwyd fel cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer y gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Roedd Jonathan yn rhan o’r cynllunio cynnar ar gyfer EMRTS ac apwyntiwyd fel un o’r ymgynghorwyr cyntaf yn 2015.


Mae Jonathan yn angerddol dros ddatblygiad meddygaeth brys cyn ysbyty fel arbenigedd. Mae o wedi chwarae rôl hollbwysig yn hyfforddi parafeddygon am dros deg mlynedd a doctoriaid iau am y pedwar mlynedd ddiwethaf. Mae o wedi bod yn arholwr am sawl flwyddyn i’r Coleg Brenhinol Meddygon yng Nghaeredin ar gyfer arholiadau Diploma a chymrodoriaeth yng ngofal brys.