Daeth Dr John Glen i Gymru o’r Alban er mwyn helpu i sefydlu EMRTS Cymru ac o ganlyniad daeth yn Ymnghorydd yng Ngogledd Cymru. John yw arweinydd y canolfan awyr yn Caernarfon ac hefyd yn arweinydd EMRTS ar gyfer ddigwyddiadau mawr ac plant newyddenedigol.

Graddiwyd John o Glasgow cyn cael ei hyfforddi yn Orllewin Yr Alban, De Dwyrain Lloegr ac Awstralia. Treuliwyd John amser hefyd yn gweithio i’r Gwasnaeth Casglu Meddygol Brys yn yr Alban (EMRS).

Mae John yn arholwr yn Dpiloma Adfer a Meddygaeth Trosglwyddo yn Coleg Frenhinol Llawfeddygon.