Mae Dr Ian Bowler yn Ymgynghorydd yn Anethesia a meddygaeth brys cyn ysbyty yn gweithio a byw yn De Cymru. Mae ei amser wedi’i rhannu rhwng Ambiwlans Awyr Cymru a’r canolfan orthopedig Caerdydd a’r Fro le mae o yn darparu anethesia ar gyfer triniaeth ailosod clun a phen-glin.


Mae Dr Bowler hefyd yn Gyfarwyddwr rhaglen ‘PHEM’ Deoniaeth Cymru sydd yn cynnwys recriwtio, hyfforddi ac asesu hyfforddeion. Yn ogystal â ni mae Ian hefyd yn cynrychioli Cymru yn gyfarfodydd cenedlaethol bwrdd hyfforddi trwy gydol y Deyrnas Unedig.