Rôl EMRTS Cymru – Doctor Gofal Critigol, Arweinydd Canolfan Awyr Y Trallwng

Rôl GIG – Ymgynghorydd Gofal Dwys a Meddygaeth Cyn Ysbyty , Ysbyty Maelor Wrecsam, Bwrdd Iechyd Brifysgol Betsi Cadwaladr.