Daeth Dr Gill yn gymwys ym Mirmingham yn 2003 le wnaeth hefyd cwblhau ei hyfforddiant sylfaenol. Symudwyd wedyn i Gymru i hyfforddi yn feddygaeth brys. Datblygwyd diddordeb penodol o fewn gofal cyn ysbyty o fewn amgylchedd sifil, gan weithio o fewn meddygaeth casglu a throsglwyddo yn y DU a tramor. Yn flaenorol mae Dr Gill wedi gweithio fel uwch-doctor efo’r Ambiwlans Awyr Gorllewin Lloegr (Great Western AA) ym Mryste. Mae diddordebau penodol Dr Gill yn cynnwys dadebru trawma cyn ysbyty, rheolaeth llwybr anadl a llywodraethu clinigol.

Yn 2012, dechreuwyd Dr Gill gweithio efo rhanddeilaid yng Nghymru i ddatblygu gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys ar draws y wlad. Daeth y gwasanaeth ar waith ar 27ain o Ebrill 2015 a Dr Gill oedd y Cyfarwyddwr Cenedlaethol cyntaf. Yn yr adran brys, Dr Gill yw arweinydd derbyn trawma a dadebru, ar ôl treulio amser hir yn ganolfan trawma Alfred yn Awstralia.

Mae o wedi bod yn rhan o adnewid gofal claf yn yr adran brys Ysbyty Treforys ac yn cymryd rhan weithredol yn brosiect datblygu Canolfan Trawma Difrifol. Fe’i cyhoeddir hefyd yn ardal trawma difrifol efo sawl erthygl yn Gylchgrawn Meddygaeth Brys.