Astudiwyd Dr Hingston meddygaeth yn Goleg Meddygaeth Brifysgol Cymru, yn graddio yn 1999. Mae o yn achrededig yn Anesthetig a Meddygaeth Gofal Dwys ac ers 2010 wedi gweithio yn llawn amser fel Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Dwys.

Mae gan Chris arbenigedd yn ffactorau dynol mewn camgymeriad, arbenigedd a datblygwyd trwy dreulio amser gyda meddygon yn Awstralia. Mae o yn hyfforddwr ardystiedig yn y maes hwn ac yn dysgu sawl y sgiliau perthnasol i israddedigion, ôl-raddedigion a thimau amlddisgyblaeth er mwyn gwella diogelwch claf.

Mae gan Chris hefyd diddordeb mewn addysg ac yn diwtor cyfadran leol ar gyfer meddygaeth gofal dwys yng Nghaerdydd sydd yn addysgu a hyfforddi pob doctor iau sydd yn gweithio yn yr uned gofal dwys. Mae Chris hefyd yn rhan o’r Cwrs ‘IMPACT’ Coleg Brenhinol Meddygon sydd yn helpu i hyfforddi meddygon yn gydnabyddiaeth glaf sydd yn difrifol wael.

Roedd Chris yn gydawdur ‘Rheoli Tymheredd wedi'i dargedu ar ôl Treialiad Arestio Cardiaidd (TTM)’ sydd wedi dylanwadu yn sylweddol ar reolaeth Arestio Gardiaidd.