Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Ein nod yw gwasanaethu Cymru gyfan, gan gynnwys cleifion ieuengaf Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn is-adran arbenigol o’n helusen, sy’n darparu gofal a chludiant arbenigol angenrheidiol i gleifion pediatreg a newydd-anedig. Mae ein pedwerydd hofrennydd yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain, a ddefnyddir i ddarparu ystod eang o driniaethau ar gyfer cleifion pediatreg.

Rydym yn cynorthwyo tua 400 o blant a babanod bob blwyddyn, naill ai fel rhan o gyrchoedd argyfwng 999 neu drwy ddefnyddio ein hofrennydd penodol i’w cludo.

Yn ogystal â’r cyfarpar y byddech yn ei weld ar ein hofrenyddion brys, mae gennym gyfarpar arbenigol arall yn benodol ar gyfer plant.


Crud Cynnal

Mae gennym bedwar Crud Cynnal =a ddefnyddir ar gyfer cyrchoedd brys. Maent yn ddigon ysgafn i’w gosod yn gyflym ar yr hofrennydd, gan gynnig diogelwch cyflym i blant bach sydd angen gofal brys.

Wales

Uwch-grud Cynnal

Mae gennym ddau uwch-grud cynnal sy’n costio mwy na £100,000 yr un, a ddefnyddir ar gyfer trosglwyddiadau a gynlluniwyd. Mae'r rhain yn uwch-grudau cynnal a ddefnyddir pan fydd angen symud baban sâl i ysbyty arall ar gyfer triniaeth arbenigol neu er mwyn bod yn agosach i'w gartref. Maent yn helpu i gadw ein cleifion bach yn gynnes ac yn sicrhau bod digon ganddynt ddigon o ocsigen ar gyfer y daith.

Yr uwch-grudau cynnal yw’r rhai cyntaf o’u bath i gael eu defnyddio yn y DU ac meant yn ein helpu i sefydlogi pob claf cyn ei gludo i’r ysbyty priodol agosaf.” – Dr Dindi