Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Caffi HEMS yn ail-agor Dydd Iau y 6ed o Awst.

Ein prif blaenoriaeth yw diogelwch ein staff a’n gwirfoddolwyr.  Oherwydd hyn mae mesurau hylendid caeth mewn lle er mwyn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus, yn cynnwys glanhau trylwyr o’r Caffi cyn ac ar ôl agor. 

Eiwch i ein gwrfan Caffi HEMS am fwy o wybodaeth.