Mwynhewch ddarn o gacen ddieuog gan wybod rydych yn helpu i achub bywyd.

Mae Caffi HEMS yn cael ei rhedeg gan Ambiwlans Awyr Cymru ac yn cynnig cacennau wedi’i pharatoi’n ffres, diod a phrydau o fwyd. Mae’r arian a godir gan y Caffi yn mynd yn syth tuag at gadw ein pedwar hofrennydd yn hedfan.

Galwch mewn am fwyd arbennig wedi’i greu o gynnyrch lleol, wrth fwynhau golygfeydd prydferth o faes awyr Caernarfon. Gwyliwch wrth i ein hofrennydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon hedfan i gyrchoedd ar draws Gogledd Cymru.

Eiwch i ein gwrfan Caffi HEMS am fwy o wybodaeth.