1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio gyda’r elusen?

Rwyf wedi bod yn beilot yn Nafen ers Gorffennaf 2013 ac wedi gweithio yng Nghymru llawn amser ers ni. Cyn hon, roeddwn yn beilot teithiol am wyth mlynedd yn gweithio ar draws y DU gan gynnwys tair awyren HEMS AAC. 

 

2. Ydych chi wastad eisiau wedi bod yn beilot?

Na, roeddwn yn beilot ar ddamwain. Roeddwn yn y fyddin ac awgrymodd ffrind i fi i rhoi cais mewn am hyfforddiant peilot.

 

3. Beth ydy o’n golygu i chi i hedfan ar gyfer AAC?

Rwyf wedi gweithio i sawl Ambiwlans Awyr ar draws y wlad gan gynnwys Gogledd Yr Alban. Mae'n arbennig i fod yn beilot ar gyfer yr hofrennydd yn De Cymru - ardal le sydd gennyf affinedd.

 

4. Os nad oeddech chi yn beilot, beth fyddech chi?

Cwestiwn caled, beth bynnag yr oedd hi, byddai rhaid iddo fod yn yr awyr agored.

5. Pryd a lle gaethoch eich hyfforddiant? Sifil neu Filwrol?

Gwnaethais fy hyfforddiant peilot yn Middle Wallop, Hampshire yn 1988.