1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio gyda’r elusen?

Yr wyf yr aelod diweddaraf i'r tîm pryd ddechreuais yn Orffennaf 2018. Yn flaenorol treiliais 16 mlynedd yn hedfan i'r Llynges Frenhinol.

2. Ydych chi wastad eisiau wedi bod yn beilot?

Ers tair blwydd oed, rwyf wedi eisiau bod yn beilot.

 

3. Beth ydy o’n golygu i chi i hedfan ar gyfer AAC?

Mae hedfan i AAC yn anrhydedd arbennig. Rwyf yn gweithio efo rhai o'r doctoriaid ac ymarferwyr gofal critigol gorau yn y byd. Oherwydd sgiliau nhw a chyflymder yr hofrennydd, rydym yn medru gwneud gwahaniaeth sylweddol i ganlyniad iechyd claf. Fel y gallwch feddwl, mae hon yn foddhad swydd anghredadwy. 

 

4. Os nad oeddech chi yn beilot, beth fyddech chi?

Mae'n debyg byddaf efallai yn gweithio i fy eglwys leol neu elusen arall.

5. Pryd a lle gaethoch eich hyfforddiant? Sifil neu Filwrol?

Cyn ymunais efo AAC, treilliais 16 mlynedd yn hedfan i'r Llynges Frenhinol. Arbenigais o fewn cludiant milwyr morol, Chwilio ac achub a hefyd yn hyfforddi eraill trwy gydol fy ngyrfa.