Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Ein nod yw gwasanaethu Cymru gyfan, gan gynnwys cleifion ieuengaf Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn is-adran arbenigol o’n helusen, sy’n darparu gofal a chludiant arbenigol angenrheidiol i gleifion pediatreg a newydd-anedig. Mae ein pedwerydd hofrennydd yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain, a ddefnyddir i ddarparu ystod eang o driniaethau ar gyfer cleifion pediatreg.

Rydym yn cynorthwyo tua 400 o blant a babanod bob blwyddyn, naill ai fel rhan o gyrchoedd argyfwng 999 neu drwy ddefnyddio ein hofrennydd penodol i’w cludo.

1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio i Ambiwlans Awyr Cymru?
Ymunais gydag Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn Fawrth 2018
2. Ydych chi o hyd wedi eisiau bod yn beilot?
Penderfynais roeddwn i eisiau bod yn beilot pan oeddwn yn wyth mlwydd oed.
3. Beth mae'n meddwl i chi i hedfan ar gyfer AAC?
Rwyf yn falch yn chwarae rhan i gefnogi'r meddygon yn ei waith i helpu pobl ar draws Cymru a'r Deyrnas Unedig.