1. Pa mor hir rydych chi wedi gweithio i Ambiwlans Awyr Cymru?
Ymunais gydag Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn Fawrth 2018
2. Ydych chi o hyd wedi eisiau bod yn beilot?
Penderfynais roeddwn i eisiau bod yn beilot pan oeddwn yn wyth mlwydd oed.
3. Beth mae'n meddwl i chi i hedfan ar gyfer AAC?
Rwyf yn falch yn chwarae rhan i gefnogi'r meddygon yn ei waith i helpu pobl ar draws Cymru a'r Deyrnas Unedig.