Cyhoeddwyd: 13 Mehefin 2024

Mae Clwb Golff Swydd Henffordd wedi codi dros £4,000 ar gyfer dwy elusen ambiwlans awyr.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru ac Ambiwlans Awyr Canolbarth Lloegr wedi cael budd o gael eu dewis yn elusennau y flwyddyn y clwb gan gapten y dynion, Andrew Weston, a chapten y menywod, Jo Hawes.

Daeth y clwb cyfan at ei gilydd i gefnogi'r elusennau a chodi arian hanfodol ar gyfer yr elusennau sy'n achub bywydau.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gweithredu 24/7 ledled Cymru ac mae angen i'r Elusen godi £11.2 miliwn y flwyddyn i gadw ei hofrenyddion yn yr awyr a'i cherbydau ymateb cyflym ar y ffordd.

Darperir y gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus o'r GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen.

Dyma'r tro cyntaf i Glwb Golff Swydd Henffordd godi arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru, a dywedodd Andrew: "Roedd y ddau ohonom yn teimlo bod Ambiwlans Awyr Cymru yn achos gwerth chweil. Mae Jo yn byw yn Lloegr ac rwy'n byw yng Nghymru, felly gwnaethom rannu'r arian a godwyd rhwng Elusen Ambiwlans Awyr Cymru ac Ambiwlans Awyr Canolbarth Lloegr.

"Er mai dim ond ers saith mlynedd rwy'n byw yng Nghymru, rydym yn gweld Ambiwlans Awyr Cymru yn aml ac rwy'n credu bod pobl Cymru yn hynod ddiolchgar bod ganddynt wasanaeth mor arbennig."

Cynhaliwyd nifer o ddigwyddadau a chasgliadau yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys rafflau mewn digwyddiadau golffio mawr ar gyfer cystadlaethau dynion a chystadlaethau cymysg, yn ogystal â digwyddiadau yn adeilad y clwb. Rhoddodd busnesau lleol wobrau ar gyfer ocsiwn ar-lein er budd y ddwy elusen hefyd.

Gosododd Andrew a thri o'i ffrindiau her iddynt eu hunain hefyd, a gododd dros £2,000 – drwy ymgymryd â her 72 o dyllau. Fel rhan o'r her, gwnaethant chwarae pedwar rownd mewn un diwrnod!

Dywedodd Andrew: "Rydym yn falch iawn o'r swm rydym wedi ei godi yn ystod blwyddyn ein Capteiniaeth ac yn ddiolchgar i bawb (yn aelodau a ffrindiau) sydd wedi rhoi arian. Roedd golffwyr eraill yng Nghlwb Golff Swydd Henffordd, yn ogystal â golffwyr ymhellach i ffwrdd yn gefnogol iawn i'n hymdrechion."

Dywedodd Debra Sima, Rheolwr Codi Arian Rhanbarthol: "Roedd yn hyfryd clywed bod Clwb Golff Swydd Henffordd wedi dewis dwy elusen ambiwlans awyr i godi arian ar eu cyfer. Mae gwasanaethau Ambiwlans Awyr yn hanfodol i'r cyhoedd ac ni allem barhau i ddarparu'r gwasanaeth 24/7 hanfodol hwn heb gymorth gan y cyhoedd. Mae Clwb Golff Swydd Henffordd wedi codi swm anhygoel o arian, ac rydym yn hynod ddiolchgar. Bydd cefnogaeth y clwb yn ein helpu i barhau i fod yno i bobl Cymru pan fydd ein hangen arnynt fwyaf.”