Cyhoeddwyd: 10 Mehefin 2024

Mehefin yw un o hoff adegau o'r flwyddyn Ambiwlans Awyr Cymru am ei fod yn rhoi cyfle unigryw i'r elusen ddiolch i'w chriw o wirfoddolwyr anhygoel.

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn digwydd o ddydd Llun 3 Mehefin tan ddydd Sul 9 Mehefin, ac yn gyfle perffaith i wirfoddolwyr a staff Ambiwlans Awyr Cymru ddod ynghyd.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gweithredu 24/7 ledled Cymru, ac mae angen i'r Elusen godi £11.2 miliwn y flwyddyn i gadw ei hofrenyddion yn yr awyr a'i cherbydau ymateb cyflym ar y ffordd.

Er mwyn nodi Wythnos y Gwirfoddolwyr, mae'r elusen wedi trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer y tîm ymroddedig. Mae'r rhain yn cynnwys digwyddiadau ar y cyd ar gyfer ein gwirfoddolwyr manwerthu a chymunedol.

Hybiau'r Elusen ledled Cymru fydd prif leoliadau'r digwyddiadau, a fydd yn cynnwys cyfarfod mewn lleoedd fel Dinbych y Pysgod a Llanidloes.

Ein gwirfoddolwyr fydd wrth wraidd dathliadau te prynhawn Ambiwlans Awyr Cymru, gydag ymddiriedolwyr ac aelodau o'i Uwch Dîm Rheoli hefyd yn dod i mewn am baned a theisen.

Gan fyfyrio ar bwysigrwydd yr wythnos, dywedodd y Rheolwr Datblygu Gwirfoddolwyr, Sandra Hembery: "Rydym yn falch iawn o gael y cyfle hwn i ddiolch i'n cannoedd o wirfoddolwyr gweithgar.

"Mae pob gwirfoddolwr yn cyfrannu at yr Elusen yn ei ffordd unigryw ei hunan, ac ni allwn ddiolch digon iddynt am eu gwasanaethau. Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn ein helusen, a byddwn yn ddiolchgar amdanynt am byth.

"Rydym yn ddyledus i'n gwirfoddolwyr, ac mae'r wythnos hon yn un ffordd fach o ddweud 'diolch o galon' i bob un ohonynt."

Mae'r wythnos hefyd yn cynnwys ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ac amrywiaeth o ddigwyddiadau recriwtio... ond pa ffordd well o ddweud diolch na gwneud hynny gyda phaned a darn o gacen?

I gael rhagor o wybodaeth ar sut i ddod yn wirfoddolwr, ewch i wefan yr elusen ar www.walesairambulance.com/volunteers