Cyhoeddwyd: 12 Mehefin 2024

Mae cyngerdd codi arian llwyddiannus a gynhaliwyd gan gôr yng Ngogledd Cymru wedi codi dros £800 ar gyfer Elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Rhoddodd Côr Seiriol wledd i'r gynulleidfa yn eu cyngerdd yn Eglwys y Santes Fair, Caernarfon. Ymysg y cantorion gwadd roedd Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn, a'r unawdydd Alis Tomos.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gweithredu 24/7 ledled Cymru, ac mae angen i'r Elusen godi £11.2 miliwn y flwyddyn i gadw ei hofrenyddion yn yr awyr a'i cherbydau ymateb cyflym ar y ffordd. 

Hwn oedd y tro cyntaf i Côr Seiriol godi arian ar gyfer yr Elusen sy'n achub bywydau. Mae eu cyngherddau blaenorol wedi cori arian ar gyfer amrywiaeth o achosion da ar hyd y blynyddoedd, gan gynnwys Ward Alaw, Save the Children, Banc Bwyd Bangor a Chymorth Cristnogol.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cerdd, Gwennant Pyrs, a oedd wrth ei bodd: “Roeddem yn falch iawn o haelioni'r rhai a ddaeth i'r cyngerdd.

“Mae rôl Ambiwlans Awyr Cymru yn bwysig iawn yng Nghymru, ac i mi yn bersonol ar ôl cael budd o'r gwasanaeth fel teulu.”

Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei harwain gan feddygon ymgynghorol, ac mae'n mynd â thriniaethau o safon ysbyty at y claf ac, os oes angen, yn ei drosglwyddo'n uniongyrchol i'r ysbyty mwyaf priodol ar gyfer ei salwch neu anaf. 

Darperir y gwasanaeth drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus o'r GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen.

Dywedodd Mark Stevens, Pennaeth Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru: “Diolch yn fawr i aelodau Côr Seiriol am gynnal cyngerdd llwyddiannus unwaith eto ar gyfer achos da. Diolch am ddewis codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru yn y cyngerdd eleni. Rydych wedi codi swm anhygoel o fwy na £800. 

“Helpodd y cyngerdd i godi arian hanfodol i gynnal ein gwasanaeth sy'n achub bywydau ledled Cymru.”