Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu awgrymiadau, neu am arfer eich hawliau data, yna cysylltwch gyda ni drwy e-bostio [email protected] neu drwy ysgrifennu at: Diogelu Data, Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen. SA14 8LQ.

Mae modd i chi newid eich meddwl am y modd yr ydym yn defnyddio eich data ar unrhyw adeg drwy gysylltu gyda ni gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost neu’r cyfeiriad post uchod.

Os ydych yn anhapus ynglŷn ag unrhyw agwedd o’r modd yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, rydym am glywed am hyn. Rydym yn gwerthfawrogi fod y cyfle hwn yn rhoi’r adborth i ni ddysgu a gwella. Rydych yn medru darllen ein polisi cwynion ar ein gwefan yma.

Mae hawl gennych hefyd i wneud cwyn am y modd yr ydym yn defnyddio eich data personol i reoleiddiwr diogelu data’r DU, sef Swyddfa’r Comisiynydd Gwybdoaeth (dolen allanol); neu’r Comisiwn Elusennau (dolen allanol). Ein rhif elusen gofrestredig yw 1083645.