Ty Merchant's,

17 Y Brif Stryd,

Y Drenewydd,

Powys

SY16 2NP

Rhif Ffôn:01686 639008

Rheolwr Siop: Kerry Glover

Oriau Agor : Llun - Sad 9yb - 5yp .