Bydd unrhyw wybodaeth yr ydym yn casglu yn cael ei storio gennym yn ddiogel ar gyfrifiaduron, gweinyddwyr neu ffeiliau papur yn y DU. Efallai y byddwn yn trosglwyddo’r wybodaeth sydd gennym i unrhyw un o’n swyddfeydd yn y DU, yn ei storio ar ein systemau gweinyddwyr diogel, neu’n defnyddio gwasanaethau cloud-based neu systemau cronfeydd data sydd yn cael eu cyflenwi gan ddarparwyr allanol. Efallai bod y darparwyr yma i’w canfod y tu fewn neu’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd. Mae unrhyw ddarparwr yr ydym yn defnyddio ar gyfer storio neu brosesu gwybodaeth bersonol yn gorfod cydymffurfio gyda rheoliadau diogelu data o’r DU ac rydym yn gwirio’r cwmnïau ar gyfer cydymffurfiaeth.

-

Byddwn ond yn cadw eich gwybodaeth am gyn hired ag ydym ei angen er mwyn ymgymryd â’r canlynol: darparu’r nwyddau, gwasanaethau neu’r wybodaeth yr ydych yn dymuno; rhoi gwybod i chi am ein newyddion a’n gweithgareddau elusennol os ydych wedi rhoi caniatâd i ni; cydymffurfio gyda’r gyfraith; neu’n sicrhau nad ydym yn cyfathrebu gyda chi os mai dyma yw eich dymuniad. Pan na fyddwn angen y wybodaeth yma mwyach, byddwn yn ei ddileu yn ddiogel bob tro, gan ddefnyddio cwmnïau arbenigol os oes angen i wneud y gwaith yma ar ein rhan.