Ni fyddwn byth yn gwerthu eich data personol i drydydd parti.

-

Byddwn ond yn ond yn rhannu eich data personol os:

  • Mae gofyniad cyfreithiol arnom i wneud hynny, a hyd yn oed wedyn, byddwn ond yn gwneud hyn gyda chaniatâd penodol y Prif Weithredwr. Er enghraifft, gan asiantaeth gorfodi’r gyfraith yn arfer pŵer yn gyfreithlon, neu os ydym yn cael ein gorfodi gan orchymyn y llys.
  • Rydym yn credu ei fod yn angenrheidiol i ni amddiffyn ein hawliau, eiddo, neu ddiogelwch personol ein pobl neu ymwelwyr â’n eiddo neu wefannau.
  • Rydym yn gweithio gyda darparwyr sydd wedi eu dewis yn ofalus sydd yn ymgymryd â gwaith ar ein rhan. Mae hyn medru cynnwys darparwyr ein gwefan a TG; asiantaethau postio, marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus (os ydych wedi rhoi caniatâd); a phroseswyr talu neu ffurflenni ar-lein. Byddwn ond yn defnyddio darparwyr gwasanaeth yr ydym yn ymddiried ynddynt ac sydd yn darparu tystiolaeth eu bod yn cydymffurfio gyda rheoliadau diogelu data'r DU.

Efallai y bydd trydydd parti hefyd yn rhannu eich data personol gyda ni, a hynny os ydych wedi rhoi gwybodaeth iddynt. Er enghraifft: trefnwyr digwyddiadau annibynnol megis JustGiving neu VirginMoneyGiving; gwefannau neu asiantaethau recriwtio a gwirfoddoli; a darparwyr gwasanaeth sydd yn gweithredu ar ein rhan, megis canfaswyr loteri a llwyfannau siop ar-lein.