Nid yw Ambiwlans Awyr Cymru yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol er mwyn gwneud penderfyniadau unigolyn yn awtomatig (gwneud penderfyniadau heb unrhyw fewnbwn dynol) neu broffilio (prosesu awtomatig o ddata personol er mwyn gwerthuso rhai pethau penodol am unigolyn).